Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler Listesi!
Kapat

Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler Listesi!

Anasayfa
Eğitim Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler Listesi!

Türk Edebiyatında ilkler nelerdir? Edebiyatımızın ilkleri nelerdir? İşte yazımızda bu soruların cevabını bulacaksınız.

Her yıl ÖSYM’nin sormuş olduğu soru tarzlarından biri olan “Edebiyat İlkleri” sorularını yapabilmeniz ve hiçbir soruyu kaçırmamanız için sizlere “Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler” başlıklı bir liste hazırlama gereği duyduk. Umarım sizlere faydası dokunur.

Neyse dilerseniz sizi fazla sıkmadan hemen listemize geçelim.

Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler:

İlk çeviri romanı → Fenelon(Yusuf Kamil Paşa)

İlk realist roman → Araba Sevdası(Recaizade Mahmut Ekrem)

İlk köy romanı → Karabibik(Nabızade Nazım)

İlk psikolojik roman → Eylül(Mehmet Rauf)

İlk yerli roman → Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(Şemsettin Sami)

Batılı tekniğe uygun ilk roman → Aşk-ı Memnu(Halit Ziya Uşaklıgil)

İlk edebi roman → İntibah(Namık Kemal)

İlk tarihi roman → Cezmi(Namık Kemal)

İlk şiir çevirisi yapan → Şinasi

İlk makale →Tercuman-ı Ahval Mukaddimesi(Şinasi)

İlk yerli tiyatro → Şair Evlenmesi(Şinasi)

Sahnelenen ilk tiyatro → Vatan Yahut Silistre

İlk resmi Türkçe gazete → Takvim-i Vakayi

İlk yarı resmi gazete → Ceride-i Havadis

İlk özel gazete → Tercuman-ı Ahval(Şinasi ve Agah Efendi)

Noktalama işaretlerini ilk kullanan → Şinasi

İlk gazeteci → Şinasi

Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri → Eşber(A. Hamit Tarhan)

Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri → Nesteren(A. Hamit Tarhan)

En başarılı psikolojik roman → Dokuzuncu Hariciye Koğuşu(Peyami Safa)

İlk kadın romancımız → Fatma Aliye Hanım

İlk sözlüğümüz → Divan-ı Lügat-it Türk(Kaşgarlı Mahmut)

İlk Türkçe sözlük → Kamus-ı Türki(Şemsettin Sami)

İlk özdeyiş örnekleri → Lehçet’ül Hakayık(Ali Bey)

Tekke şiirinin kurucusu → Ahmet yesevi

İlk bibliyografya → Keşfü’z Zünun(Katip Çelebi)

İlk hamse(5 mesnevisi olan) sahibi → Ali Şir Nevai

İlk hatıra → Babürname(Babürşah)

İlk tezkire → Mecalisün Nefais(Ali Şir Nevai)

İlk siyasetname → Kutadgu Bilig(Yusuf Has Hacip)

Türkçe yazılan ilk kitap → Kutadgu Bilig(Yusuf Has Hacip)

Aruzla yazılan ilk eser → Kutadgu Bilig(Yusuf Has Hacip)

İlk didaktik şiir örneği → Kutadgu Bilig(Yusuf Has Hacip)

İlk şiir antolojisi → Harabat(Ziya Paşa)

İlk atasözleri kitabı → Durub-ı Emsal-i Osmaniye(Şinasi)

İlk fıkra yazarı → Ahmet Rasim

İlk hikaye kitabı → Letaif-i Rivayet(Ahmet Mithat Efendi)

İlk mizah dergisi → Diyojen(Teodor Kasap)

İlk seyahatname → Mirat-ül Memalik(Seydi Ali Reis)

Şiirde ilk defa Türk kellimesini kulanan → Mehmet Emin Yurdakul

İlk edebiyat tarihçimiz → Abdulhalim Memduh Efendi

Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz → Mehmet Fuat Köprülü

Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı → Sarf-ı Türki(Süleyman Paşa)

İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk → Fecr-i Ati

İlk şarkı türünde yazan → Nedim

Mahallileşme akımının temsilcisi → Nedim

İlk Natüralist roman → Zehra(Nabızade Nazım)

Süslü nesrin ilk temsilcisi → Sinan Paşa

İlk müslüman Türk destanı(en büyük destan) → Manas Destanı(Kırgızlar)

Batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan → Namık Kemal

Deneme türünün kurucusu → Montaigne

İlk divan şairi → Hoca Dehhani

Epik Tiyatro türünün kurucusu → Haldun Taner

İlk Türk destanı → Alp Er Tunga

Kurtuluş savaşını doğrudan işleyen roman → Ateşten Gömlek(Halide Edip Adıvar)

Edebiyat kelimesini ilk kullanan → Şinasi

İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı → Ahmet Vefik Paşa

İlk alfabemiz → Göktürk Alfabesi

Objektif eleştirinin nasıl olması gerektiğini ilk açıklayan → Recaizade Mahmut Ekrem

Milli dönemin açılmasına öncülük eden → Mehmet Emin Yurdakul

Konuşma diliyle yazılmış ilk hikaye yazarı → Ömer Seyfettin

İlk köy şiiri → Köylü Kızların Şarkısı(Muallim Naci)

Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin → Orhun Abideleri(Göktürk Kitabeleri)

İlk kafiyesiz şiir → Validem(A. Hamit Tarhan)

İlk tarih ve coğrafya anasiklopedisi → Kamusul Alam(Şemsettin Sami)

Klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren → Tevfik Fikret

İlk mensur şiir örneklerini veren → Halit Ziya Uşaklıgil

Dünya Edebiyatında İlkler:

İlk modern roman → Don Kişot(Servantes)

İlk mizah dergisi → Diyojen(Teodor Kasap)

Deneme türünün kurucusu → Montaigne

Trajedi türünün ilk büyük ustası → Aiskylos

Dünyanın bilinen ilk destanı → Gılgamış(Sümerler)

Dünyada ilk hikaye → Decameron(Boccacio)

İlk tahlil romanı örneği → Prenses Dö Klev(Madam Dö La Fayet)

Komedi türünün ilk büyük ustası → Aristophanes

En büyük ve ilk müslüman Türk destanı → Manas Destanı(Kırgız)

Bir önceki yazımız olan “Şair Unvanları” adlı listemizde şairlerimizin unvanlarını sizler için listeledik. Dilerseniz bakabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir