Yazılı Anayasa ve Yazısız Anayasa Arasındaki Farklar
Kapat

Yazılı Anayasa ve Yazısız Anayasa Arasındaki Farklar

Anasayfa
Eğitim Yazılı Anayasa ve Yazısız Anayasa Arasındaki Farklar

Yazılı anayasa ve yazısız anayasa arasındaki farklar nelerdir? Bugün yazılı anayasa ve yazısız anayasa arasındaki fakları inceleyeceğiz.

Yazılı anayasa ve yazısız anayasa adlarından da anlamış olduğunuz üzere birbirlerinin tersi niteliğindedirler. İşte biz de bu yazımızda yazılı anayasa ve yazısız anayasa arasındaki farkları vermeye çalışacağız. Ama dilerseniz ilk önce “yazılı anayasa nedir?” ve “yazısız anayasa nedir?” sorularına bir cevap verelim ve hemen ardından da aralarındaki farkları açıklayalım.

Yazılı Anayasa Nedir?

Yazılı anayasa(written constitution, constitution écrite) adından da anlamış olduğunuz gibi beyaz kağıt üzerine siyah harflerle yazılı olan anayasa kurallarını kapsamaktadır. Yazılı anayasa belli başlı belgelere dayandığı için bu anayasa kurallarına uyup uymama konusunda pek yanılgıya düşülmez. Dilerseniz bu tür anayasaların kurallarını okuyabilir ve öğrenebilirsiniz.

Tabii yazılı anayasaların hepsinin mutlaka tek bir metinde toplanması gerekmiyor. Yanii yazılı anayasalar birkaç faklı metinde de toplanabilir. Örneğin Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet Anayasası 3 ayrı anayasal kanundan oluşmuştur. Bu anayasal kanunları şu şekilde sayabiliriz; 24 Şubat 1875, 25 Şubat 1875 16 Temmuz 1875 Anayasal kanunları.

Son bir kez yazılı anayasanın tanımını tam anlamıyla verelim.

Tanım: Yazılı anayasa, kuralları kağıt üzerinde yazılarak ifade edilmiş bir başka ifade ile yazılı bir metne sahip olan anayasalardır.

Peki yazısız anayasa nedir? Dilerseniz kısaca onu da açıklayıp ikisi arasındaki farklara geçelim.

Yazısız(Teamüli) Anayasa Nedir?

Yazısız anayasa(unwritten constitution, constitution non-écrite) kısaca yazılı anayasanın karşıtıdır. Başka bir ifade ile yazısız anayasa yazılı bir metne sahip olmayan anayasa demektir diyebiliriz.

Yazısız anayasaya aynı zamanda “Teamüli Anayasa” ya da “Geleneksel Anayasa” da denir. Bu anayasa kuralları devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini belli bir ölçüde düzenleyen örf ve adet hukuku kurallarıdır. Peki her örf ve adet bir hukuk kuralı mıdır? Bu sorunun cevabı tabi ki de hayır. Bir örf ve adetin hukuk kuralı olabilmesi için 3 özelliği barındırması gerekir. Bu 3 özelliği şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Bir örf ve adetin hukuk kuralı sayılabilmesi için toplumda uzun yıllar boyunca tekrarlanıyor olması gerekir.
  • Tekrarlanan bu kuralın toplumda uyulması zorunlu bir kural olarak kabul edilmesi gerekir.
  • Ve son olarak sözünü ettiğimiz kurala uymayanlara karşı devlet müeyyide uygulaması gerekir.

İşte bu üç şartı içeriğinde barındıran örf ve adetler bir hukuk kuralı sayılabilir. Yazısız anayasa ile yönetilen bir devlete örnek olarak İngiltere’yi gösterebiliriz.

Yazılı ve Yazısız Anayasa Arasındaki Farklar:

Yazılı ve yazısız anayasa arasındaki fakları aşağıda maddeler halinde verdik.

  • Yazılı ve yazısız anayasa arasındaki en temel fark yazılının bir metne dayanıyor yazısızın ise bir metne dayanmıyor olmasıdır.
  • Yazılı anayasa bir metne dayandığı için incelenebilir fakat yazısız anayasa incelenemez.
  • Yazılı anayasa mantıklı kurallardan oluşurken yazısız anayasa örf ve adetlerden oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir